mdma.digital

mdma-digital-logo (2)

MDMA DIGITAL

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Způsob shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje od uživatelů prostřednictvím e-mailů, kontaktních formulářů na našem webu, při přihlášení do našeho newsletteru a při analýze webového chování návštěvníků.

2. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely komunikace s klienty, provádění marketingových aktivit, analýzy návštěvnosti webu a optimalizace služeb.

3. Právní základy zpracování

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě souhlasu, který uživatel uděluje odesláním formuláře, přihlášením do newsletteru nebo jiným relevantním způsobem.

4. Uchovávání a zabezpečení dat

Osobní údaje jsou uchovávány v šifrovaných a zabezpečených databázích. Přístup k těmto údajům je omezen a neposkytujeme je třetím stranám bez předchozího souhlasu.

5. Práva uživatelů

Uživatelé mají právo na přístup k svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a další práva podle platné legislativy.

6. Způsob uplatnění práv

Uživatelé mohou uplatnit svá práva týkající se osobních údajů kontaktováním naší společnosti prostřednictvím e-mailu na adrese info@mdmadigital.cz nebo datové schránky.

7. Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Sdílení osobních údajů s třetími stranami probíhá v souladu s platnou legislativou. Údaje mohou být sdíleny s partnerskými firmami pro účely marketingu a analýzy, pokud máme příslušný souhlas.

8. Cookies a sledovací technologie

Naše webové stránky využívají soubory cookie a sledovací technologie pro sběr informací o uživatelích. Souhlas uživatele s používáním cookies je získáván v souladu s platnou legislativou.

9. Změna podmínek

Každá změna těchto podmínek bude včas oznámena těm, které se týká.