mdma.digital

mdma-digital-logo (2)

MDMA DIGITAL

Všeobecné obchodní podmínky

1. Název a adresa společnosti

MDMA Digital s.r.o. Chudenická 1059/30 102 00 Praha – Hostivař IČ: 175 220 048 DIČ: CZ17522048

2. Popis služeb

Společnost MDMA Digital s.r.o. poskytuje digitální marketingové služby, včetně ale neomezeně SEO optimalizace, správy sociálních médií, online reklamy a webové analytiky.

3. Platební podmínky

Platby za naše služby jsou splatné do 14 dnů od dodání služeb, a to na základě vydané faktury, pokud není dohodnuto jinak. Ceny a platební metody budou uvedeny v konkrétní smlouvě.

4. Dodací podmínky

Lhůta pro dodání našich služeb závisí na dohodě mezi společností MDMA Digital s.r.o. a klientem. Způsob doručení bude upřesněn v konkrétní smlouvě. Výsledky některých služeb mohou vyžadovat delší dobu na dosažení.

5. Zásady vrácení zboží a reklamace

Není-li dosaženo jiné dohody, naše služby nejsou vrácitelné, ale klienti mohou podat reklamaci v případě nedostatečného plnění smlouvy nebo nesrovnalostí s dohodnutými službami. Způsob řešení reklamací bude uveden v konkrétní smlouvě.

6. Pravidla pro zpracování objednávek

Objednávky jsou činěny na základě elektronické komunikace nebo smluvní dohody. Specifikace objednaných služeb a dohodnuté podmínky budou uvedeny v konkrétní smlouvě.

7. Způsob komunikace

S našimi zákazníky komunikujeme prostřednictvím telefonu, e-mailu a osobního kontaktu. Pro veškerou komunikaci nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@mdmadigital.cz nebo telefonicky na čísle 728 636 432.